<< Viking ship index "Dronningen" kopi av Osebergskipet
"The Queen" - Oseberg Ship replica, Norway
 
Index Kvalsund ship Oseberg ship Gokstad ship Tune ship Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Dronningen var en fullskala kopi av Osebergskipet bygd i 1987 på Bjørkedalen, Norge.


Fra båtdraginga i Jakobsgarden i Bjørkedalen våren 1987. Fotograf var min farmor Elsa Løset. Skipet ble dratt med håndmakt på tradisjonelt vis.
From the sea launch of Dronningen in Bjørkedalen, Norway, back in 1987. My grandmother Elsa shot this image.

Osebergkopien Dronninga

Dronningen er her tilbake i Jakobsgarden på Bjørkedalen for reparasjon etter å ha kullseilt og sunket under de første prøveseilingene. Årsaken til at det gikk ned var at skipet ble seilt med for lite ballast eller med for få mann ombord som kunne trimme skipet ved krengning. Båtbygger Sigurd Bjørkedal mener også at skipet førte et altfor stort seil på prøveturen, slik at forskipet ble presset ned i sjøen.

The Oseberg ship replica "Dronningen" (The Queen) is back in Jakobsgarden in Bjørkedalen, Norway for repair after it capsized and sunk during the initial sailing tests. It probably capsized because of lack of ballast or too few men to trim the ship during sailing. The ship sank and was rescued with repairable damage. The ship may also have been equipped with a far too large sail (120 m2), creating a heavy forward momentum on the hull, simply pressing the forebody of the ship down to sink.

Dronninga

Jeg studerer skipet innvendig. Etter som jeg husker var en del spant skadet og måtte repareres eller skiftes ut. Tiljedekket er her fjernet.
I study the interior of the ship. As
I recall some of the ribs were damaged and had to be replaced. Photo by Tove Nilsen Løset.

Stavnen til Dronninga

Stavnen til Dronningen hadde like vakre utskjæringer som det originale Osebergskipet. Utskjæringene ble gjort av brødrene Kåre Arve og Tore Nord på Nordfjordeid. Her er stavntoppen med slangespiralen tatt av for transport.
The stem of Dronningen had carvings like the original the Oseberg ship. The carvings were made by Kåre Arve Nord and Tore Nord in Nordfjordeid, Norway. My photo.

Dronninga og Saga Siglar

Dronningen og vikingknarren Saga Siglar ved kai ved Nedre Elvahavn - Skipakrok - i Trondheim i 1991. Dette innledet "Gaia-ekspedisjonen" der Gokstadkopien Gaia seilte fra Norge til USA. Både Dronninga og Saga Siglar ble ødelagt i en storm i Middelhavet i mai 1992. Dronninga gikk ned, mens Saga Siglar ble knust til vrak.
Dronningen and the viking knarr "Saga Siglar" visiting Trondheim in 1991. Both ships were destroyed in a storm in the Mediterranean sea in May 1992.

Dronningen / Oseberg - Osebergkopien

Dronningen ble bygget på Bjørkedalen i 1986-87 av Sigurd Bjørkedal og sønnene Jakob og Ottar. Skipet ble opprinnelig bestilt av en investorgruppe som hadde dannet et KS. Men ved sjøsettingen viste det seg at disse var noen luringer som likevel ikke kunne reise midler til oppgjør for skipet. Ragnar Thorset ble klar over dette, og var lykkeligvis i stand til å reise nok midler til å kjøpe skipet på kort varsel. Dermed løste flokene seg for båtbyggerne likevel.

Skipet var en fullskala kopi av Osebergskipet med skrog i eik. Skipet ble bygget etter tegningene som ble utarbeidet på 1920-tallet av ing. Fr. Johansen. De vakre stavnene ble skåret ut av Kåre og Tore Nord fra Nordfjordeid.
Dronningen kullseilte under prøveseiling og sank i Flåværleia på Sunnmøre. Skipet seilte seg rett ned på slør, i stedet for at framskipet løftet seg i sjøen når det kom opp i litt fart. Det ble hevet igjen og tatt tilbake til Bjørkedalen for reparasjon.

Mulige årsaker til kullseilingen:

For lite ballast i forhold til seilføringen? Det var 4.5 tonn stein ombord iflg. Jon Godal. Mannskapet bestod av 7 personer, noe som er lite i forhold til originalskipets antatte besetning på minst 30 personer.

Skipet hadde et stort og høyt seil på 115 kvm. Av bilder ser man at halsen var festet nesten helt framme ved stavnen. Båtbyggeren selv, Sigurd Bjørkedal, har fortalt meg (sept 2006) at Dronningen førte seil på 120 kvm da det gikk ned under prøveseilingen. Bjørkedal står fast på at dette var altfor stort, og bidrog til å presse framskipet ned i sjøen.

Luftgjennomgangen i seilet i forhold til originalseilet. Dersom seilene i vikingtiden var løsere vevd/mindre hardslått enn i dag, vil det fange mindre vind enn et seil av moderne materialer. Selv om man da seiler med identisk seilareal og fasong, vil et moderne tett seil blir for stort, og gi for stort moment fra riggen.

Innløpet til skroget er svært omdiskutert, da fotografier av Dronningen før kullseilingen viser at det dannet seg en merkelig baugbølge ved innløpet. Skipet kastet sjøen til side, i stedet for å "sluke" sjøen, ved at innløpet fører vannet inn under skroget. Forskipet dro seg i ned i sjøen i stedet for å få løft.

Selve skroget har i ettertid vist seg å være gjenoppbygd noe ulikt slik skipet var før det ble satt i haugen. De mer enn 1000 årene har presset ned og brettet ut skroget, slik at det måtte gjøres noen tilpasninger for å få satt skipet sammen igjen. Dett medførte bl.a. at noen av betene i framskipet ble kappet litt for å få bordgangene til å møtes framme ved brandene. Resultatet er at originalskipet har mindre volum i framskipet enn det egentlig skulle hatt.
Originalskipet er scannet i 3D med millimeterpresisjon, og det er utarbeidet en ny modell av Osebergskipet der det er tatt hensyn til dette. Denne modellen er i 2008 testet i Skipsmodelltanken ved Marintek i Trondheim med god resultat. (
Kilde Adressa.no) Meningen er å bygge en ny Osebergkopi i Tønsberg i 2009. En konklusjon om Dronningen blir da at dette skipet ble bygd etter mangelfulle tegninger og foreldede modeller. I kombinasjon med de øvrige faktorene, ble resultatet som det gjorde.

17. mai 1991 ble Dronningen omdøpt til "Oseberg" etter et kort intermezzo under navnet "Edda". Skipet var da restaurert etter den første kullseilingen. Det hadde da også fått to ekstra bordganger over den opprinnelige relingen, og justert med stråkjøl. Dette kan man se på bildet over, der det er to bord over bordgangen med årehull. Skipet fikk dermed høyere fribord og ble mer sjødyktig. Masten ble også flyttet noe lenger bak. Dermed ble framskipet gjort større, slik at det lettere kunne motstå momentet fra masten under seiling medvinds (slør). Skipet fikk også mer ballast og man lærte mer om hvordan skipet skulle trimmes. Skipet fungerte deretter rimelig bra og sikkert under moderate vindstyrker.

Imidlertid fikk skipet en trist sorti i en storm i Middelhavet i mai 1992. Det gikk ned sammen med Saga Siglar og ble helt ødelagt. Etter hva jeg har hørt (ubekreftet - skal prøve å sjekke opp dette!), så ble skipet kastet på skrå fram og ned i høy sjø slik at roret kom fri av sjøen. Da forsvant styreevnen samtidig som forskipet skar ned. I neste øyeblikk ble det kastet helt på tvers og slått omkull av bølgene. Det var mye vind, så skipet seilte på bar mast (seilet revet) da dette skjedde. Saga Siglar fikk tauverk inn i propellen og fikk motorstopp. Dermed mistet man etterhvert kontrollen også over dette skipet, og det kullseilte også til slutt etter å ha drevet noen timer. Heldigvis ble alt mannskap ombord på begge skipene berget.
Etter stormen ble bare litt av Osebergkopien gjenfunnet, bl.a deler av stavnene. Skipet er altså historie, mens dets skjebne var viktig for å finne ut mer om seilingsegenskapene til det originale
Osebergskipet.

Restene av Dronningen og Saga Siglar er i dag utstilt på Håholmen ved Averøya på Nordmøre. Mer om Ragnar Thorset's eventyr (ekstern link).

Mer om Saga Siglar på Maritime Wood >> (ekstern link)

Osebergskipet og øvrig gravfunn er i dag utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy, Oslo.

Mer om Osebergfunnene og utgravningene kan du lese i Sem og Slagen bygdebok.

"Dronningen" - "The Queen"
Oseberg Ship replica

"Dronningen" was built in Bjørkedalen, Norway, in 1986-87 as a full scale replica of the Oseberg ship from the 9th century. Craftsmen were Sigurd Bjørkedal and his sons Jakob, Ottar and Dag Inge. Buyer of the ship was the norwegian adventurer Ragnar Thorset.

In 1988 the ship capsized and sank during the initial sailing tests in moderate winds in Flåværleia in Sunnmøre, Norway. This was a great surprise and led to investigations to find the cause. The conclusion was that the ship had to little ballast and too few men onboard to trim the ship during these sailing tests.

The Dronningen was rescued and repaired. It was fully restored and put back into sailing, but this time with more ballast. Two additional strakes were also fitted above the origial gunwhale. This made the ship more seaworthy. The two extra strakes can be seen on the image above. The mast was also moved a bit further towards aft in the hull.

May 17. 1991 (Norway's Constitutional Day) the ship was renamed from Dronningen to Oseberg.

In may 1992 the Dronningen/Oseberg and the knarr replica Saga Siglar both went down during a storm in the Mediterranean sea. Some parts of Dronningen and Saga Siglar were found as wreckage. Luckily all of the crew survived.

Learn more about the original Oseberg ship >>.

More on Ragnar Thorset >> (external site).

More about Saga Siglar at Maritime Wood >> (external site)

The original Oseberg ship is exhibited in the Viking ship museum in Bygdøy, Oslo, Norway.

Heim - home

Last update 31-07-2009. All photos copyright © 2005 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no