<< Viking ship main page  
Opphavsrett

Jeg gjør oppmerksom på at de fleste fotografiene og all teksten på disse sidene er underlagt Lov om Opphavsrett og Åndsverksloven.

Det er ikke tillatt å kopiere fra dette nettstedet, hverken helt eller delvis, uten min tillatelse utover den kopieringen som skjer når man surfer og bilder lagres midlertidig i nettleseren. Bildene er således ikke å betrakte som "public domain", selv om jeg har lagt dem ut på dette nettstedet.
Lov om
Opphavsrett.

Kjøpe bilder av vikingskip?

Ja, dette kan være mulig i enkelte tilfeller der jeg selv har tatt bildet. Dette gjelder da de fleste fargebildene som er tatt utendørs på dette nettstedet. Priser vil da variere etter bruken det er tiltenkt. Ta nærmere kontakt på e-post hvis dette er aktuelt.

Jørn Olav Løset,

Dalsbygd
N-6120 Folkestad
Norway

E-post: joeolavl @ online.no
Copyright statement

The text and most of the images on this website are subject to norwegian and international copyright laws. (Some of the oldest b/w images are PD due to their age).

It is not allowed to copy from this website without my authorization, exept for the intermediate copying which takes place when images are temporarily stored in the browser during surfing. The photographs taken by me are thus not to be seen as "public domain", even though I have made them accessible via the Internet.

Buy images of viking ships?

Yes, this may be possible in those cases where I have shot the image. Contact me by e-mail if this is interesting.

Jørn Olav Løset,
Dalsbygd
N-6120 Folkestad
Norway

E-mail: joeolavl @ online.no

Viking ship index home

Copyright © 2006 Jørn Olav Løset, Norway. E-mail: joeolavl @ online.no