<< Vikingship index Sunnfjordbåter
Tradition boats from Sunnfjord, western Norway.
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Færing fra Sunnfjord. Utstilt ved Folkemuseet ved Førde. Legg merke til det konkave innløpet.
A færing of Sunnfjord boat type. Notice the concave garboard and the broad strakes.

sunnfjordfæring

Samme færingen i en litt annen vinkel.
The same færing from another angle. The scarf between the keel and the stem is horizontal.

Innveden i Sunnfjordfæringen. Kanskje er dette den tradisjonsbåten som er minst forandret siden vikingtiden?
Can you tell this boat from a Viking age craft?

snellekeip

Snellekeip på en Sunnfjordbåt. Snellene er de to pinnene under keipen.
Kabe of the stanchion type, "snellekeip", with a rope sling for the oar; the "hambleband".

Skyssbåt fra Sunnfjord med tre årepar. Utstilt ved Sjøfartsmuseet i Oslo.
Båten er malt med hvitt, som på 1800-tallet var langt mer kostbart enn tjærebredding av båten.

Sunnfjordbåter

Sunnfjordbåtene hører til midvestlandsbåtene i Norge, hjemmehørende rundt Sunnfjord i Sogn og Fjordane fylke. Typiske detaljer er et smalt og slankt skrog, beregnet på ferdsel på fjorden, skjeggkeiper og årer i firkantprofil med avrundet overside. Esing som ligger langs overkanten av den nest øverste bordgangen, som er en direkte videreføring av vikingtidens meginhufr - det kraftige bordet. Skroget er furu på furu. Kjølen er midtskips hogd til en T-profil, og forlenget med fram- og baklot med vertikale skaringer (skjervinger). Kjølbordene, halsene og kjølsuene, er svært breie og hogd i en utpreget konkav form. Skroget var bygd av bare fire omfar på hver side, selv på så store båter som firkeipinger. Båtene var relativt flatbunnede og stødige. Betene ble gjerne kalt bekk i Sogn og Sunnfjord. Keipene er av snelletypen, med to sneller (pinner) som går ned i esingen.
Riggen var et tradisjonelt firkantet eller svakt trapesformet råsegl. Seglet hadde priar i underliket for å trekke sammen seglet. Roret var akterhengt og betjent med en lang styrevol.
Sunnfjordbåtene kan deles inn i to underkategorier etter hvor de var bygd, delt av Staveneset, kalt "søranesinger" "nordanesinger".

Kilder:
1) "Vestlandsbåtar", Ø. Færøyvik. 1987.
Og ellers det jeg kan se selv.

Sunnfjord boats - midwestern Norway

The wooden boats from Sunnfjord belongs to the family of traditional boats from midwestern Norway, with the Sogne boats and the Nordfjord boats as their closest relatives. They are adapted to fairly sheltered waters, with relatively narrow and sleak hulls. Typical details are a reinforcing stringer, the esing, that is secured along the upper edge of the strake below the sheerstrake, kabes of the snelle (stanchion) type, concave axe fashioned garboards and oars with a square loom that is rounded on the upper side. The keel is shaped like a narrow T in cross-section, very similar to the keels in the ancient Viking ships.

Smaller boat, like færings, are usually built from four strakes on each side, where the secon and third tier are made from very broad planks. The materials in the hull are usually "pine on pine".

  Til toppen

Heim - home

Copyright 2009 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no