<< Vikingship index Litteraturliste vikingskip
Literature references viking ships
 

Merknad til elever, studenter og lærere:

På dette nettstedet står det en del referanser til andre nettressurser. Noen av sidene har bedre referanser enn andre, så det skal innrømmes at jeg har slurvet litt der. Men nettsider er og blir nokså flyktige og upålitelige dersom man skal bruke dem som grunnlag for å skrive eget materiale med innhold som holder mål faglig. Jeg legger derfor ved denne litteraturlisten over bøker som jeg har lest helt eller delvis i arbeidet med disse sidene. I tillegg kommer en mengde små detaljer og faktaopplysninger som er overlevert til meg muntlig gjennom direkte kontakt med båtbyggere. En del som er skrevet er og basert på egne erfaringer som jeg har gjort meg opp gjennom årene. Jeg er stadig nysgjerrig, og på søken etter nye opplysninger. Listen vil derfor bli utvidet etterhvert.

A note to students, teachers and scholars.

Some of you may question which sources I rely on when I'm writing this site. This list contains books and other literature which I have read entirely (most of them) or in sections. I try to make everything I publish on this site in compliance with these books.
Most volumes are published in norwegian language only. I read and write the two versions of norwegian - bokmaal and nynorsk - fluently. My english is what you see on these pages, pretty fluent, but probably with some mistakes here and there. I also read swedish and danish fluent, german to some degree. Old norse, faroese and icelandic only very slow.

In addition comes hundreds of small details picked up over many years in discussion with boat builders, boat users and others, but listing the sources here is impossible. And here and there I have come to some conclusions on my own. I'm still courious and learn new things all the time. I feel humble to the overwhelming amount of sense and logical solutions which are hidden within the old norse traditions.

Jørn Olav Løset, 13.12.2006

Cornelius Tacitus, 100 AD.

Jordanes, ca. 500 AD.

Widsith, anglo saxon poem, 600 AD.

Ottars reise, 890 AD.

Ahmad ibn Fadlan, 930 AD.

Adam av Bremen, 1070 AD.

Norges Kongesagaer, Snorre Sturlason, original written in Iceland around 1220 AD.

Edda, Snorre Sturlason, ca 1220, in Iceland.

Grønlendingesaga, ca. 1220, Iceland.

Eirik Raudes saga, ca. 1220, Iceland.

Frostatingsloven, 1200 AD.

Gulatingsloven, 1230 AD.

Kongsspegelen (Konungs skuggsjá), original ca 1250, oversettelse ved Alf Hellevik, Det norske samlaget, 1951.

Magnus Lagabøters landslov, 1273.

Langskibet fra Gokstad, Nicolay Nicolaysen, 1882.

Vikingefærden, Magnus Andersen, eget forlag, Kristiania, 1895.

Kvalsundfundet og andre norske myrfund, Shetelig og Johannessen, Bergens museum Skrifter ny rekke, bd.II, nr. 2, 1929.

Sverre-soga, original ca 1220, Halvdan Koht, 1913, Det Norske Samlaget, 5. utg. 1967.

Osebergfunnets billedvev, Bjørn Hougen, 1940.

Vikingeskipene - Deres forgjengere og etterfølgere, A.W. Brøgger and H. Shetelig, Dreyers forlag, 1950.

Den norske leidangen, Harbitz, Oppegård, Scheen, Sjøforsvarets overkommando, 1951.

Osebergfunnet og de andre vikingskipsfunn. Thorleif Sjøvold, Universitets Oldsaksamling, Oslo, 1957.

Ladby-skibet, Knud Thorvildsen, Lynge & søn, København, 1957.

Vesterveg til Vinland, Helge Ingstad, Gyldendal norsk forlag, 1965.

Frå motorsnekke til vikingskip, Arne Emil Christensen jr., 1966.

The Skuldelev ships, Olsen & Crumlin Pedersen, Vikingeskibshallen i Roskilde, Denmark, 1967.

Ole Crumlin Pedersen, Skind eller træ?, En studie i den nordiske plankebåds konstruktive oprindelse, 1970.

Funn og fakta i arkeologi, Magnus Magnussen, 1972.

Herøyboka - Bygdesoga 1, Bjarne Rabben, Herøy Sogelag, 1972.

Norgeshistorie - Fra de eldste tider til 1660, Andreas Holmsen, Universitetsforlaget 1939/1977. ISBN 82-00-03244-2.

Norges Mynter (The coinage of Norway), Ahlstöm, Brekke og Hemmingsson, 1976.

Norges Kulturhistorie bd. 1 - Vår fjerne fortid, Semmingsen, Monsen, Tschudi-Madsen, Ustvedt, 1979, Aschehoug. ISBN 82-03-09818-5

Vikingene! (orig. title Vikings!), Magnus Magnusson, 1980.

Vikingerne ved Volga - ibn Fadlans reisebeskrivelse, Jørgen Bæk Simonsen, Wormianum 1981. ISBN 87 8516 079 2.

De kommo vida... Vikingars hamn vid Paviken på Gotland, Per Lundström, Statens Sjöhistoriske museum, 1981.

Folk ved havet, Bjarne Rabben, 1982.

Vår gamle kystkultur, Svein Molaug, 1985.

De skjulte skipene – Tuneskipet, Gokstadskipet og Osebergskipet, Sverre Marstrander, 1986.

The Sutton Hoo Ship Burial, Angela Care Evans, The British Museum Press, 1986/2002. ISBN 0 7141 0575-9.

Vikingkvinnen, Valdis Zwilgmeyer, 1986.

Vestlandsbåtar, Øystein Færøyvik, 1987.

Under seil mot det ukjente - Færøyene og Island, Vera Henriksen, 1987.

Saga Siglar, Ragnar Thorset, 1988.

Miscellanea 1 - Medieval Dublin excavations 1962-81, Wallace et. al., Ser. B, vol. 2, Royal Irish Academy, 1988.ISBN 0 901714 2.

Eventyrer, Ragnar Thorset, 1991.

Gamle norske trebåter, Arne Emil Christensen, Det Norske Samlaget, 1992.

Jomsvikingslaget, Martin Furset, Ørsta trykkeri, 1992.

The Vikings - Lords of the Seas, Yves Cohat, Thames & Hudson, 1992. ISBN 0 500 30015 1.

Skattkammeret, Ellen Høigård Hofseth, Inst. for Arkeologi, UiO, 1992. ISBN 82 7181 099 5.

I vikingernes kølvand, Søren Vadstrup, 1993.

Saga Siglar’s Forlis, Oddvar Nilsen, Ragnar Thorset, Ole Crumlin Pedersen et al., 1993.

Vår eldste sjøfart (booklet), Erling Virkesdal, Bergen Sjøfartsmuseum, 1993.

Medieval Boat and ship timbers from Dublin, Seán McGrail, Ser. B, vol. 3, Royal Irish Academy, 1993.

The Årby boat, Arbman (reprint 1940), Greenhill & Roberts, Statens historiska museum, 1993, ISBN 91-87360-07-1.

Aschehougs kulturhistorie: Fra jeger til bonde (bd.1), Helle, Kjellstadli, Lange, Sogner, Aschehoug & Co., 1994.
ISBN 82-03-22014-2.

Jernalderkrigernes skibe, Flemming Rieck, Vikingeskibshallen i Roskilde, 1994. ISBN 87-85180-26-2.

Aschehougs Norgeshistorie - Vikingtid og rikssamling, Claus Krag, Aschehoug & Co., 1995. ISBN 82-03-22015-0.

Nydam offermose, Peter Petersen, Dansk historisk håndboksforlag, 1995. ISBN 87-88742-78-4.

Vikingenes Verden (original title: Cultural Atlas of the Viking World), James Graham-Campbell, 1996.

Oppdagelsen av det nye land, Helge Ingstad, 1996.

Viking-Age ships and shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig, Ole Crumlin Pedersen, 1997.

2000 Years of York, R. Hall and P. Ottaway, York Archaeological Trust, 1999. ISBN 1 874454 21 3.

Norsk Historie, Jòn Viðar Sigurðsson, 1999.

Norges Historie fram til 1319, Claus Krag, 2000.

Lom stavkirke, Vera Henriksen and Anne-Mette Kolden, 2000.

Vesterled / The Westward Way, Ståle Botn, 2000.

The Bryggen papers - Ships and commodities, le Bon et al., Fagbokforlaget, University of Bergen, 2001.

Tre til båtar, Jon Bojer Godal, Landbruksforlaget, 2001. ISBN 82-529-2403-4.

Samene - Nordkalottens urfolk, Odd Mattis Hætta, Høyskoleforlaget, 2002. ISBN 82-7634-428-3. Spesielt kap. 1.14 - 1.17 og 3.1.

Osebergdronningens grav, Christensen, Ingstad & Myhre, Shibsted, 2002.

Skipshaugen 900 e. Kr., Bjørn Myhre and Terje Gansum, 2003.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde (booklet, museum guide), Tinna Damgård Sørensen and Martin Brandt Djupdræt, 2003.

Kaupang Vikingbyen, Dagfinn Skre and Frans-Arne Stylegar, UKM, UiO, 2004. ISBN 82 8084 017 6.

Vikings! – Raids in the Rhine/Meuse region 800 – 1000, Annemarieke Willemsen, 2004.

Ordomord - Frå Amerika til Åmot, Sylfest Lomheim, 2004.

Ingólfr, Jòn Viðar Sigurðsson, Berit Gjersland and Gaute Losnegård, 2005.

Klink og seil, Torstein Arisholm, Knut Paasche and Trine Wahl et al., 2006.

 

  Til toppen : Heim - home

Page design and norwegian text copyright 2006 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no