<< Vikingship index Båtbyggere på Bjørkedalen i Volda
Viking ship builders in Norway
 

Trenger du en tradisjonell trebåt eller et vikingskip?

På Bjørkedalen i Volda bygges det fortsatt trebåter på den tradisjonelle måten. Båtbyggeren følger virket fra emne på stående rot i skogen til båten er ferdig bygd. På den måten sikres kvalitet i alle ledd og at tradisjonene holdes i hevd.
Båttypene omfatter alle slags størrelser fra prammer og færinger opp til troverdige kopier av vikingskip i full skala. En lang rekke autentiske kopier av kjente historiske skip er bygget her, bl.a. Gokstadskipet, Osebergskipet og Skuldelevknarren.
Jeg er kjent med at de får en del henvendelser fra folk som til syvende og sist bare er ute etter å få råd og tips for selvbygg av båt. Ha da i tankene at disse båtbyggerne er profesjonelle innen sitt fag, og at de ikke kan yte konsulenttjenester i stor grad uten å ta et rimelig vederlag for dette.

Where to order a Viking ship or a traditional Norse boat

In Bjørkedalen in Volda, Norway, wooden boats are still built by hand in the old viking tradition. In this area the craftsmanship is unbroken at least back to the 15th century, and perhaps even back to the viking age.
Just as the vikings did, these craftsmen pick and follow the material from standing trees in the forests to the finished boat. This ensures that the boats are built for optimum quality in all its parts. This is an art of its own, far from any massproduction, making each boat a unique piece of its kind.
The craftsmen here are capable of building smaller boats well suited for family use and largers boats up to full-scale viking ships. The line of true replicas of historical viking ships built here is unparallelled anywhere in the world.

For mer informasjon/ for more info contact:

Jakob S. Bjørkedal & Ottar Bjørkedal

Tel. (+ 47) 700 52043 (Jakob)
or (+ 47) 700 52009 (Ottar)
Bjørkedalen
N-6120 Folkestad
Norway

E-mail: ottarkbj(a)online.no

Har bl.a. bygget/ have built:

 • Gokstadreplikaene "Gaia" og "Lofotr"
 • Osebergreplika "Dronningen"
 • 4 kopier av Skuldelevknarren; "Saga Siglar" 1 og 2, "Borgundknarren" og "Kvitserk"
 • Sunnmørsjekt
 • Færinger
 • Sunnmørsbåter /snedbetninger.
 • Nordfjordjekt (2007)
 • Møringsbåt (2008)
 • Hekksbåt
 • To gavlbåter 33 fot.
 • "Nelly" for HiVolda.
Jakob Helset

Tel. (+47) 700 52027
Bjørkedalen
N-6120 Folkestad
Norway

Web: helset.net

Har bl.a. bygget/ have built:

 • 17 vikingskip på 10 - 11 m lengde
 • Gokstadkopi i 2/3 skala
 • Prammer
 • Færinger
 • Sunnmørsbåter
 • Nordlandsbåt

Bjørkedal båtbyggeri

Jakob S. Bjørkedal under arbeid med en sunnmørsfæring i båtskotet sitt. Båten i bakgrunnen er en kravellbygget Risørskøyte fra 1930-tallet under restaurering. Jakob Bjørkedal in his workshop while mounting the ribs in a færing.

Borgundknarren - viking ship replica of the Skuldelev knarr.

Møringsbåt 2008 - Ola Følsvik.

Møringsbåt 2008 - Ottar Bjørkedal.

En trebåt er ekte håndverk...

Til toppen

Heim - home

Copyright 2006 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no