<< Vikingship index
<< Mer om grindverksbygg
Grindverksbygg
Dobbel garasje - Garage for two cars
 

Utgangspunktet er en dobbel garasje bygd som grindverksbygg. Denne garasjen er tegnet av undertegnede med utgangspunkt i lokal tradisjon på nordvestlandet. Et mål har vært å tilpasse grindverket slik at bygget kunne tjene som garasje etter vår tids krav. Skytja på utsiden er så lagt til for å fungere som vedlager. Av praktiske hensyn ble det valgt en sperreavstand på 60 cm cc, mens grinda ellers er tradisjonelt bygd med naturgrodde skråband og trenagler.

Garage for two cars and storage for fire wood built in grindverk construction. Westen Norwegische Ständerbau mit Saule und Kopfband für zwei autos.

Første grindpar settes sammen. Stavene vil stå rett på ringmuren og bli boltet fast til nedstøpte jern. The first pair of posts are assembled. The posts will rest directly on the bricklayer.

Stavtopp og betehode tilpasses før de slås sammen med slegge. Betehodet er den delen av beten som stikker utenfor staven. Siden betene stort sett bare tar opp strekk, vil det svakeste punktet i en bete ikke være strekklasten eller nedbøying, men tendensen til at betehodet kløyver langs anlegget mot stavtoppen. Ved å kappe beten slik at man får en kvistkrans i betehodet, får man en naturlig armering i virket som effektivt motvirker kløyving.
Careful chainsaw carving of post and beam before fitting.

Skråbandet er tilpasset stav og bete, og Ottar Bjørkedal hugger til naglene. Med buet skråband blir det frigjort mer rom i høyden helt ut mot veggene. I tillegg vil bueformen gjøre grinda ørlite fleksibel og fjærende, slik at belastningsimpulsene i sterk vind blir litt redusert. Resultatet er et sterkere bygg. En tommelfingerregel er også at naglene som slås inn skal være av tørrere virke enn bjelkene. Naglene skal da sitte best.
Wooden plugs are made to attach the bow to the post and beam. The curved shape makes the frame slightly flexible, thus making the building stronger in wind gusts. The curve also increases the usable space inside the building.

Stavparene reises etter tur og stives av før det neste reises. Vi brukte traktor for å få dette opp i stående stilling.
Elevation of the frames is done one by one pair. Each pair is secured from falling before the next is raised. A tractor is helpful during this process as the logs are quite heavy.

Alle stavparene og begge rafthaljene er på plass. Stavtoppene blir nå avvatret med teodolitt før rafthaljene hugges litt ned i betene. Taksperrene vil overføre last til rafthaljene slik at disse vil vri seg utover. Men nedhuggingen i betene og anlegget mot stavtoppen vil motvirke vridningen.
All four frames are in upright position and the roofcarrying beams are lifted into place. Now the posts are nivelled before the roofcarryers are fitted into place.

Rafthaljene er tilpasset og taksperrene er lagt på plass. Sperrene her er 2 x 8 tommer med 60 cm avstand. Med grovere sperrer og tykkere trod kan man gjerne øke denne avstanden. Sperrene her er ikke kløftet sammen, men blir senere påsatt en liten hanebjelke. Grinda skal også utstyres med skråband mellom staver og rafthalje i byggets lengderetning. Sperrene skal felles litt ned i rafthaljen med et "sperrehakk", slik at man får mothold mot rafthaljen.

The roofbeams are resting on the longitudinal beams which in turn are supported by the top of the standing posts. The crossbeams are only taking up vertical strech caused by roof load in addition to their own weight. Additional bows will be fitted between til posts and the longitudinal beams to strengthen and stiffen the framework on both horisontal directions.

Garasjen delvis ferdig kledd, men uten porter. Vindskier og taktekking er heller ikke gjort ferdig. Skråavstivningene i lengderetningen skal erstattes med lange naturgrodde skråband fra stavfot til rafthalje. I gavlene er det valgt liggende kledning, både for å få enkel løsning med spikerslagene og for å bryte det visuelle inntrykket av høyde. Også bolighuset ved siden av har liggende kledning i samme farge. Veggene lenger nede er derimot kledd med stående sprekkpanel. Her er det enklere å ha liggende spikerslag på stavene. I tillegg får man et luftig bygg med sprekkpanelet. Luftesjalusiene på veggen er midlertidig, men vil ikke bli erstattet med vinduer dersom de hindrer snødriv tilstrekkelig. I gavlen skal det settes inn et lite vindu. Under er en luke for å kunne tre materialer og andre lange ting opp på betene. Portløsningen er derimot ikke endelig valgt. Her er mye som teller for og mot, så det er ikke så lett å bestemme seg.

Grindverksgarasje

Garasjen er tilpasset arealkravene for å godkjennes som bygg under 50 . Den kan da settes opp inntil 1,0 m fra nabogrense og krever bare at man gir melding om mindre byggearbeid overfor kommunen. Bygg over 50 m² vil kreve full byggemelding. Merk at disse arealgrensene gjelder normert areal. Skytja på utsiden av hovedgrinda er uten full takhøyde, og grinda har åpen himling over betene. Dette gjør at netto areal blir mindre enn faktisk bebygd areal.

Materialer: tettvokst gran, nagler av grangreiner, skråband av tettvokst bjørk. Kledning av gran.

Lengde/dybde: 6,7 m
Bredde: 6,8 m
Staver 8 x 8 tommer
Beter 6 x 8 tommer på høykant
Rafthalje 7 x 9 tommer, litt nedfelt i betene.
Skråband av 2 - 3 tommer tykk fjellbjørk.
Taksperrer 2 x 8 tommer 60 cm cc.
Nagler ca 30 mm tykke
Taktro 1 tomme tykk og 6 til 8 tommer brede bord, dobbelspikret til sperrene for ekstra skråavstivning i tak.
Skytjestavene er gamle impregnerte telefonstolper som er firkantskåret til ca 6 x 6 tommer. Torvhald og takrenner vil også bli laget av dette.

Garasjen er dimensjonert for tung tekking og 300 kg snølast. Trolig kunne rafthaljene vært betydelig mindre enn det som var brukt her uten at det gikk ut over styrken.
Denne garasjen vil bli kledd med liggende kledning i gavlene og stående kledning lenger nede. Dette gir den enkleste og peneste løsningen for oppsett av spikerslag og er i tråd med lokal byggetradisjon.

Grindverket er bygd av Ottar Bjørkedal og Ola Følsvik med meg som læresvein og håndlanger. Materialene er gran og bjørk fra egen skog, plukket i skyggefull nordhelling eller opp mot tregrensen.

Okt. 2004, Jørn Olav Løset

Grindverk garage for two cars

The modular principle of norse framework construction makes this building easy to modify in width, depth and height. The garage shown here covers about 50 m².

Materials: spruce in poles and beams. Pine is preferred if accessible. Bowed corner beams in birch. Wooden nails in branches of spruce. Birch can also be used.

Length: 6,7 m
Width: 6,8 m
Standing posts 8 x 8 inches
Crossbeams 6 x 8 inches (width/height)
Wooden plugs ca 1 1/4 inches thick
Roofbase beam 7 x 9 inches
Roofcarriers 2 x 8 inches cc 60 cm
Roofplanks 1 inch thick and 6 to 8 inches wide

The roof will then be strong enough to be covered with turf or stone tiles and a snowload of 300 kg/m², well enough in a normal scandinavian winter.

  Til toppen : Heim - home

Copyright © 2004 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no