<< Vikingship index  
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Fjørtoftbåtene - The Fjørtoft boats
Fjørtoft, Sunnmøre, Norge

Kopi av den store Fjørtoftbåten. Replica of the larger Fjørtoft boat.

Spantene viser de vakre linjene i båten. Interior details showing the naturally grown ribs.

Spantene akterut. Roret var festet til båtsiden i det bakre spantet, enten med et kraftig tau eller en kraftig vidje.
The rear part of the Fjørtoft boat. The rudder was mounted on the starboard side. Note the hole in the rear rib..

Akterstavnen i Fjørtoftbåten. Roret var festet til skroget gjennom klumpen på siden.
Bunnplanken har begynt å få en form som ligner en ekte kjøl.
The stern of the Fjørtoft boat. Note the bottom plank which is forming a shallow keel.

Fjørtoftbåtene

Funnsted Fjørtoft i Møre og Romsdal.

To båter ble funnet i myra på Marsteinneset på Fjørtoft i 1940. De var satt i myra med hensikt, og overgrodd med mose og torv da de ble funnet. Utgravningen ble gjort av Per Fett, og båtene rekonstruert av Bernhard Færøyvik.

Den største båten var omlag 10 meter lang. Skroget var i eik, med seks klinkede bord på hver side. Midt på båten var bordene ca 10 tommer brede. Kjølen er heller grunn og profilen tverrskips er nokså rund, som en U. Spantene er festet til bordgangene med trenagler. Surringsklamper mangler helt. Det ble heller ikke funnet mastefeste eller andre tegn på at båten førte seil.
Den minste båten var betydelig mindre, men svært ødelagt. Det er en liten færing med grunn kjøl/bunnplanke og stråkjøl.

Tetningsmaterialet (nauthår) i den største båten er C14-datert til ca. 860 e.Kr. Per Fett mente at båtene måtte ha vært bygget en gang mellom 500 og 900, uten å angi dette nærmere. Over tid har det blitt en utbredt antagelse at båtene har vært fra rundt 700 e.Kr. Men fraværet av surringsklamper tyder på at båtene er yngre. Jeg tror derfor at man skal stole på C14-dateringen inntil en nøyaktig årringsdatering kan bli utført, og anta at Fjørtoftbåtene er fra midten av 800-tallet.

Rekonstruksjoner av båtene er utstilt i Sunnmøre museum i Borgund, Ålesund. Grunnlaget for rekonstruksjonene er gjort av Bernhard Færøyvik, mens båtene er bygget på Bjørkedalen av Sigurd Bjørkedal.

Jeg har redegjort nærmere for mitt syn om dateringen på sidene til Sunnmøre museum på facebook.

Mer om funnene kan du lese her:

Petter Dyrkorn museet, Haram

The Fjørtoft boats

Found in Fjørtoft, Møre and Romsdal, Norway.

Two boats were found in the marsh in Fjørtoft in 1940. They must have been put there by purpose, because the larger boat was filled with stones. The boats were probably built around 850 AD, due to the absence of lashing cleats for the ribs, which are a typical feature for the merovinger age boats. In the Viking age the cleats are usually only seen in larger ships. A C14 dating of the caulking (cow hairs) has yielded 860 AD as the correct age. The boats are not yet (per 2010) dendrodated.

The larger boat was a rowing boat for 10 oarsmen and a sidemounted steering rudder. It was iron clinkered with 6 strakes of oak on each side. The strakes were about 25 cm at their widest. Overall length 10 m.
The smaller boat was a færing of about 5 m with a very shallow keel and a false keel.

Reconstructions of the boats are exhibited in the Sunnmøre museum in Ålesund, Norway.

Til topp side Heim - home

All photos copyright 2003 Jørn Olav Løset, Norway. E-mail: joeolavl @ online.no