<< Vikingship index

Rostevne og vikingfestival på Nordfjordeid

Rowing regatta and viking festival in Nordfjord, Norway

 
Index Kvalsund ship Oseberg ship Gokstad ship Tune ship Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Video fra rostemne: 24. mai 2008

Arrangør varr Hornelen kystlag.

Annethvert år er det rostevne og vikingfestival på Eid på forsommeren. Da møtes entusiaster til vennskapelig kappestrid med gamle trebåter. Det blir rodd i ulike klasser fra færing og opp til "vikingskip". Når konkurransene endelig er avgjort, er det gjerne duket for middag og festligheter inn i de små timer.

The "Norse Cultural Festival" is arranged every second year in Nordfjordeid, north-western Norway. The festival includes a popular regatta, where teams rowing traditional wooden boats compete in different classes. So far most of the teams are local enthusiasts from Sunnmøre and Nordfjord. But the word is spreading and the festival is increasing its popularity. The festival takes place around the Whitsun in may or june.

Vikingskip og en nordfjord trerøring på start i 2006.

Vågsøy kystlag herre mot et annet lag en femkeiping i 2006.

Vågsøy er gode og samrodde. Et vanskelig lag å slå!

Damelaget til Bjørkedalen. Jakob Helset er styrmann.

Den raske færingen til Nesjane rolag. Den er tverr bak, men har lang kjøl og slipper vannet lett. I stedet for vanlige keiper, har den stenger som er tett fiksert til årene med brede bånd. Til føttene er det fotstropper.
A racing variant of a nordfjord faering with transom for outboard engine.

Galeasen "Svanhild" kom til Eid i 2007.

En seksring fra Nordfjord. A Nordfjord sixareen (seksring).

Trerøring eller seksring..? Båten over fra en annen vinkel. Flott er den i alle fall.

Nordfjordjekta som var nybygd på Bjørkedalen av Jakob Bjørkedal i 2007.
A "jekte" of 19th century Nordfjord type, built in 2007.

Rostevne på Bjørkedalen tidlig på '90-tallet. Disse rostevnene var forløperen til det som i dag er blitt til den Norrøne Kulturfestivalen på Nordfjordeid. Båten til venstre er "Bjarka" som flere ganger har tatt flere seire i roregatta i York i England. Båten til høyre er kopi av den lille Kvalsundbåten, der jeg selv var med som mannskap. Båten er slank og flott, rask og lettrodd, men noe ustabil.

Picture from a rowing regatta in Bjørkedalen in the eary 90ties. The regatta was then later moved to Nordfjordeid. The boat at the left is "Bjarka" which has won the regatta in York several times. The other boat in a copy of the smaller Kvalsund boat. The boat is fast, but not very steady.

Rostevnet på Nordfjordeid i 2001 samlet båter av vidt ulike størrelser, fra færinger og opp til mindre vikingskip.

The regatta gathers boats ranging from small færings to viking ships with 5 pairs of oars.

En rask femkeiping som det er nesten umulig å slå med et større vikingskip. Vindfanget er mindre og man sitter lavere. Roingen blir derfor svært effektiv. Om jeg husker rett, så er dette et lag fra Ålfoten.

A team from Ålfoten rowing a very fast boat with 5 pairs of oars. The rowers are seated low above the sea level, and the hull gathers little air resistance. This makes these boats hard to beat with a viking ship.

Et av vikingskipene som var med i rostevnet i 2002 var "Tori", bygd av Jakob Bjørkedal. Dette er gjengen fra ABB, med meg som innlånt leiesoldat på lasset. Dølene selv stilte dessverre ikke lag dette året, så jeg var ikke sen å be da ABB trengte en mann ekstra. Til tross for at dette laget ikke var samrodd på forhånd, var innsatsen riktig bra.

"Tori" - a viking ship built of Jakob Bjørkedal.

En trerøring fra Nordfjord var av de flotte båtene som deltok i 2002 .

A Nordfjord boat with three pairs of oars.

  Heim - home

Copyright 2003 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no