<< Vikingship index Gokstadfæringen, Norge
The Gokstad viking faering, Norway
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

© Jørn Løset

De originale småbåtene fra Gokstadfunnet, Vikingskiphuset i Oslo, en færing og en seksring.
The original two smaller boats found together with the Gokstad ship.

My video of these viking boats on YouTube.

Kopi av færingen fra Gokstadfunnet. Båten ligger i Sandefjord og eies av Ivar Otto Myhre.
Replica of the viking faering from the Gokstad ship find in Norway.

Framstavnen. The stem of the Gokstad faering.

Akterstavnen med sideroret slått opp. The stern with the side mounted rudder.

Gokstadfæringen

Gokstadskipet ble funnet i en stor gravhaug mellom gårdene Gokstad og Gjekstad i Vestfold i 1880. Gravfunnet var svært omfattende, og er datert til rundt år 900.
Sammen med vikingskipet ble det også funnet tre mindre båter. Disse var svært ødelagte, og har trolig blitt slått i stykker under gravleggingen eller under et senere gravrøveri. Det har imidlertid lyktes å rekonstruere småbåtene tilstrekkelig til at to av dem kunne gjenoppbygges.
Den største er en trerøring med tre årepar på 10 m lengde. Den minste er en færing på 6,5 m med to årepar. Begge er smekkert klinkbygde og ligner mye på dagens færinger av vestlandstype. Skrogene er slanke og lett bygde, så båtene må ha vært lettrodde.

En forskjell fra dagens færinger, er stavnene som er laget i et stort tilhugd stykke med tilpasning for bordgangene, slik det var gjort på større skip. (Dagens færinger har enklere stavner og bordganger med brunfelling). Begge båtene hadde også styreåre akter. Skrogene er i eik, bortsett fra den øverste bordgangen som er av furu. Bordgangene er ekstremt tynne, mellom 8 og 10 mm. Færingen veier ikke mer enn 90 kg. Innved av furu, hvilende på klamper utspart i bordgangene.

Man kan jo undres på om disse båtene også var seilbåter, selv om spor av mastefeste ikke er funnet. Framtoften som evt kunne hatt hull for masten, er borte. Men seksringen har et hakk i forkant av stavnen, som ligner et "pentehakk". Dvs. feste for et framstag eller framhalsen på seilet. Hva skal en færing med styreåre om det ikke var for at den skulle seiles?

Færingen på bildene over er en eksakt og meget flott utført kopi av Gokstadfæringen. Båtbygger er Svein Erik Øya. Kopien heter "Gokstadhøvdingen" og er eid av Ivar Otto Myhre. Da jeg tok bildene av den, lå den til kai der Gokstad kystlag holder til i Sandefjord.

Gokstadskipet og småbåtene står i dag utstilt i Vikingskipsmuseet på Bygdøy i Oslo.

Mer om selve Gokstadskipet.

Kilder/Sources: Sverre Marstrander "De skjulte skipene", Gyldendal 1986.
Muntlige opplysninger gitt fra medlemmer av Gokstad kystlag i 2005. Egne fotos.

Mer om kopibåten >>

The Gokstad viking faering

The large Gokstad viking ship was excavated in 1880 from a burial mound at the Gokstad and Gjekstad farms in Sandefjord, Vestfold, Norway.

The Gokstad ship dates back to 900 BC, and was very well preserved. Along with the grave goods three smaller boats were found. They were smashed to pieces at the burial, but two of them have been reconstructed at the University of Oslo.

The larger boat had three pairs of oars and a length of 10 m. The smaller was a faering with two pairs of oars and 6,5 m long. Both boats are very light in construction with a slender hull and a high length:width ratio. The boat must have been quite fast in use, but not very durable in handling.
The strakes were of oak, exept for the upper strake which was of pine. The reason for this is not clear, but a strake of pine is easier to fit and replace. Maybe this strake was meant to be easily replaced after wear? The strakes are as thin as 11 - 12 mm, so the materials used must have been selected very carefully. The hulls are iron nail clinkered.
The bow and stern were made of massive wood chopped into shape, and the strakes attached to them. This was a more complex and labour intensive construction than one find in the faerings of our times. Both boats had a rear stearing oar for a rudder.

The faering pictured above is a very fine replica of the Gokstad faering. Builder is Svein Erik Øya. It is as close as possible to the original in every detail. The boat is located in Sandefjord, Norway, were the Gokstad kystlag (The Gokstad ship guild) resides.

The original small boats from the Gokstad ship find are exhibited at the Viking ship museum in Oslo together with the Gokstad ship.

You can read more about the original Gokstad ship here >>.

Viking ship index home

Photos and text © copyright 2006 Jørn Olav Løset, Norway. E-mail: joeolavl @ online.no