Vikingskip.com Gokstadskipet - alternativ stavnløsning
The Gokstad viking ship with modified stepped stem
 
Index Kvalsund ship Oseberg ship Gokstad ship Tune ship Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Gokstadskipet vist med trappestavn. The Gokstad ship in my alternative version with stepped stem.

Hadde Gokstadskipet trappestavner?

Gokstadskipet vist over med trappestavn i en fotomanipulering av undertegnede. Jeg har her valgt tre avsatser i trappestavnen. Det kan ha også ha vært fire, eller bare to. Ingen kan vite dette sikkert.

Ideen til dette fikk jeg våren 2007, etter nøye gransking av gamle fotos fra før restaureringen og av originaltegningene. Færingen fra Gokstad har slike trappestavner. Samme type trappestavner finnes også på flere av Skuldelevskipene, bl.a. det store langskipet Skuldelev 2. Det kan ikke være tvil om at mesteren for Gokstadskipet kjente til denne måten å bygge på.

Gokstadskipet ble rekonstruert i tegning på 1880-tallet av N. Nicolaysen, som sannsynligvis ikke kjente til denne byggemåten. Tegningene fra 1882 viser et vertikalt merke på stavnen som innleder den rette linjen som danner avslutningen av bordgangene mot stavnen på den delen av stavnen som var bevart til utgravningen. De øvre delene av stavntoppene var dessverre råtnet helt bort. Rekonstruksjonen ble derfor mer eller mindre gjetning. Muligheten for trappestavner kan ha vært diskutert allerede under rekonstruksjonsprosessen, men så har valget falt på en enklere løsning. Heldigvis, kan man legge til, så falt rekonstruktørene ikke for fristelsen til å tegne inn dragehoder. Man har ingen holdepunkter for at Gokstadskipet har hatt dette originalt.
Det var ing. Frederik Johannessen som rekonstruerte to av de tre småbåtene etpar tiår etter at det store skipet var gjenoppbygd. Det var et veldig puslespill, men den minste av disse viste seg å ha trappestavner. Ved gjenoppbyggingen av det store skipet valgte man imidlertid å bruke de eldste tegningene fra 1880-årene som utgangspunkt.

Fra de norrøne sagaene vet vi at stavnsmeden hadde en særskilt status blant dem håndverkerne som bygde skip. Han hadde dobbel lønn av de som la bordgangene i skipene. En forklaring er naturligvis at designet av stavnene er svært bestemmende for hvordan skroget tar form. Stavnsmeden hadde derfor en spesielt ansvarsfull oppgave. Men det kan også være en påskjønnelse for at det var spesielt krevende å hugge til slike stavner, som har kurver og vinkler i alle retninger.

Jeg er rimelig overbevist om at dersom det store skipet hadde blitt rekonstruert etter småbåtene, så ville også dette fått trappestavner. En slik løsning ville gitt et litt lenger totalmål og litt mer reiste stavner. Linjeføringen mot stavnene ville også blitt mer harmoniske. Det vertikale merket ville fått en plausibel forklaring, i stedet for å stå som et element som bryter de ellers vakre linjene i skroget. Hvis skipet virkelig hadde trappestavn, faller alle brikkene på plass.

Det er umulig for meg å bevise at det virkelig var slik. Men hvis dette er tilfelle, så har man oversett et vesentlig konstruksjonselement i Gokstadskipet. Det vil også i sterkere grad skille seg fra Osebergskipet i konstruksjon. Med trappestavner ville Gokstadskipet føye seg logisk inn i den lange rekken av andre funn av skip og skipsdeler gjort i Danmark og Norge som også har trappestavn, i stedet for å skille seg ut sammen med det enestående Osebergskipet. Det vil også innebære at samtlige senere kopier av Gokstadskipet også har manglet dette konstruksjonselementet. Jeg mener derfor at Gokstadskipet bør undersøkes grundig på nytt med denne muligheten for øye.

Hvis du mener at jeg er fullstendig på villspor med teorien min, så tar jeg gjerne i mot godt begrunnede mailer med motargumenter. Helt sikker kan jeg jo ikke være. Se på denne teorien som et debattinnlegg. En rentegning er også under utarbeidelse.

10.11.2007 Jørn Olav Løset
Revidert 25.02.2008

I 2009 ble det bygget en nedskalert og modifisert versjon av Gokstadskipet med trappestavner av Gunnar Eldjarn & co. Den firroringen kan du se flotte bilder av her (ekstern link).

Gokstadskipet slik det er rekonstruert i dag, helt uten trappestavn. Bordgangene avsluttes i en rett linje mot stavnen. Foto 2006.

Er dette virkelig 100% rett?

The Gokstad ship as exhibited in 2007. The stem is without steps.

Gokstadskipet, foto av Væring 1901, scan & retouch 2007 Jørn Løset

Høyoppløst scan av et foto tatt i 1901 av O. Væring. Skipet er på dette tidspunktet ikke restaurert. Pila viser den vertikale utskjæringen som strekker seg oppover mot den delen av stavnen som var råtnet bort. Men hvor langt opp gikk egentlig denne utskjæringen? Jeg mener at dette kan være starten på den første avtrappingen av stavnen.

Trappestavn fra et av Skuldelev-skipene.

Stepped stem from the Skuldelev ship find in Denmark.

Tilbake til Gokstadskipet

Forsiden - home

© Copyright 2007 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no