Vikingskip.com Hardangerbåter - sørvestlandet
Boats from Hardanger, south-western Norway
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

En sommerdag i 2006 så jeg tilfeldigvis denne vakre båten på ferja mellom Fodnes og Manheller på vestlandet. Jeg tok noen bilder og kom i prat med eierne av båten, Martine og Yannik Favro fra Frankrike. De driver en leirskole i Frankrike, og var på ferie i Norge. De hadde like godt tatt med seg båten på ferie! De kunne fortelle at den var av Hardanger type, bygd ved Hardanger Fartøyvernsenter i 2001. Båten var rigget med råsegl og så ut til å være av ypperste kvalitet i alle detaljer. Det er synd å vise den mot et fergedekk og ikke en blank fjord, men dette er de eneste bildene jeg hadde mulighet til å ta der og da.
What an unexpected sight of the graceful! One summer day back in 2006, I spottet this boat on a ferry in western Norway. The owners , Martine and Yannik Favro, turned out to live in France, running a camp school for teenagers. They were on vacation in Norway, and had brought their boat along as well. The boat was originally built in Norway at Hardanger Fartøyvernsenter i n 2001, in the tradition of the Hardanger boats in southwestern Norway. The boat was rigged with a square sail.

Akterpartiet til Hardangerbåten "Snorre". I spring minner båten mye om både om Oselvaren og Nordfjordbåtene.
The stern of "Snorre". The sheer is very much the same as in the Oselvar and the boats from Nordfjord.

Trerøring fra Hardanger. Båten har løse tofter og keiper som står oppå ripa. Esingen er i høyde med ripa. Styrevolen er vanlig vestlandstype.
The interior of the Hardanger boat. It has 6 ribs in all and is 6.71 m long. Boat builder is Peter Halland Hansen.

"Snorre" under sail in Brittany, France, in 2007. Photo by Yannik Marais, with kind permission from Thorvald Adventure.

Martine and Yannik Favro from Thorvald Aventure running "Snorre" on the river Loire in France. Photo Jean-Francois Le Menager.

På Sjøfartsmuseet i Oslo står denne kirkebåten fra Hardanger. Den har fire bordganger og fire årepar. L = 7,17 m, B = 1,91 m. Kirkebåter var gjerne eid av flere garder eller hele bygdelag i sameie, og ble brukt søndagene til kirkeferder. De skulle være rimelig lettrodde, men hadde gjerne en tofte eller to ekstra til passasjerer.
This Hardanger boat is a "church boat", which was built for trips to the church on sundays. Such boats were usually co-owned by a few farms or villages. The boat has four pairs of oars, and extra thwarts for additional passengers, like kids, women and seniors. The hull is made from four strakes on either side. The materials is pine on pine. The boat is exhibited at the Maritime museum in Oslo. L/B ratio 3,75.

Hardangerbåter, Hordaland, Norge

Hardangerbåtene hører til blant de klinkbyggede båtene på Sørvestlandet. De kan skilles fra Rogalandsbåtene ved at de har keiper som står på ripa, og ikke tollepinner. Derimot er de svært like oselvaren, både i geometri og detaljer.

Toftene er løse. De bygd som "beingangere" med et moderat spring, og er åpne helt fram. Esingene er nokså kraftige, men går ikke lenger enn til rengene. Styrevolen er leddet, og står vinkelrett på roret. Bordgangene er svært breie. Stilken er markant høy og slank, og kraftig skråskåret.
Båten vist øverst her har bare tre bordganger! Dette krever at halsen, eller vinsane som de sier lokalt, må være kraftig vridde og sikkert helst hugd i fasong - hogne halser. Materialene er furu på furu.

I begge båtene vist over, er det tatt ut et rektangulært stykke i framkant av tofte nr. 2. Båten øverst har råsegl, og trolig har også kirkebåten hatt dette. Masten støttes da mot tofta, i stedet for å gå gjennom tofta slik som på oselvaren. Innfestingen av masta er kanskje den viktigste forskjellen mellom disse to båttypene.

Hardangerbåten er smekker og smalner nokså mye akterut. Det tyder på et design beregnet på bruk inne i fjordene, der man kunne tillate seg å bygge båtene mer lettrodde enn der man skulle til langt til havs.

Jørn Olav Løset

Boats from Hardanger, western Norway

The boats from Hardanger in Hordaland belongs to the family of wooden lapstrake boats from western Norway. They have oarlocks standing on the gunwhale and a relatively moderate sheer. The thwarts are loose. Older boats had square sail, while boats from the 20th century were usually rigged with sprit sails. The tiller is attached to the rudder to the rudder, by using a 90 degree joint as in most other western boat types.

The hull is built from only three strakes on each side. The requires a very twisted garboard, which makes the building difficult. Hewing the garboard into shape before fitting prevents the strake to shatter, just as it was done in the viking ships. Materials is pine in both hull and frames - pine on pine, as on would say in norwegian.

These boats have a slender hull, and are easy to row. They are primarily designed for use in the sheltered waters in the fjords, rather than offshore. They are very similar to the oselvar boats. The major difference is in reality their the place of origin.

Jørn Olav Løset

Visit Martine and Yannik Favro's site:
Thorvald Adventure, France.

Hardangerfæring ved Bondhusbreen i 1892. Foto av Axel Lindahl, 1892.

Til toppen : Heim - home

Copyright 2008 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no