Vikingskip.com Oselvar - båter fra Sunnhordland
Wooden boats from Hordaland, Norway
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Oselvar færing - Please remember that all images are copyrighted!

Oselvar færing. Merk roret akter og hullet i tofta som viser at denne kan rigges for seiling. Denne båten deltok på rostevnet på Nordfjordeid i 2004. Eier er båtentusiast Sigmund Larsen.
Faering of the Oselvar-type. This boat can be rigged for sailing.

 

Tradisjonell færing av Oselvar-typen på Bergen Sjøfartsmuseum.
Traditional Oselvar færing exhibited in Bergen Maritime Museum.

Oselvarverkstaden i Hordaland

I Os kommune rett sør for Bergen ligger Oselvarverkstaden. Der blir det bygget oselvarfæringer i tradisjonell stil og av høy kvalitet. Det er bra etterspørsel og lang ventetid for å få seg ny båt. Verkstedet er organisert som en stiftelse med formål å være en opplæringsbedrift og tradisjonsbærer innen båtbygging. Bildene er fra et besøk der sommeren 2005. Verkstedet har egen nettside.

Oselvarverstaden - The Oselvar workshop Båtbygger Bjørnevik
Oselvar innved Ror og årer til Oselvar - The rudder and oars for an Oselvar faering

Oselvar museet

På loftet til Oselvarverksaden er det et lite museum med eldre båter og utstyr. Her kan man blant annet se fiskekister som ble brukt til å transportere levende torsk med inn til torget i Bergen på 1800-tallet. Fiskekistene ble slept etter båten og har slisser i sidene som sørget for gjennomstrømning av friskt vann for fisken.

Inngangen til Oselvarverkstaden Oselvar museum Fiskekister og båtutstyr i Oselvarmuseet

Oselvarnaustet i Os

Ved siden av Oselvarverkstaden ligger Oselvarnaustet. Ved kaia ligger en makeløs samling oselvarfæringer.

Oselvarnaustet - Oselvar boat guild club house, Os, Norway Færinger
Oselvarstavner - Oselvar sterns in profile Jeg får prøve en oselvar færing Færingen går lett i vannet! En nytelse å ro...!
Oselvar - smekre og lettrodde

Oselvaren er tradisjonelt bygd i Hordaland, spesielt i området sør for Bergen. Begrepet "oselvar" kommer av at denne båttypen ble bygd ved Oselva i Os på 1700-tallet. Senere ble de også bygd i Lysefjorden, og ble da kalt lysefjordbåt lokalt. Oselvare ble også bygd innover i Hardanger.

Båtene er typiske fjordbåter som er smekre og lettrodde. Karakteristisk er skroget som bare har tre bordganger, vanligvis av furu. Bordene er svært brede og noe utsatt for oppsprekking. Kjøl, stavner og lot er i eik. Oselvaren ble som regel bygget i størrelser fra færing og opp til seksæring. Oselvaråttringer var sjeldne.

I skrogform har oselvaren påfallende stor likhet med småbåtene som ble funnet i Gokstadskipet. Noe forunderlig er det derfor at denne båttypen ser ut til å ha forsvunnet fra østlandet gjennom middelalderen.

Oselvaren er mye brukt i roregattaer, og slår ofte andre trebåter av samme størrelse på grunn av det hydrodynamiske skroget. Det arrangeres også NM i seiling med denne båttypen i Bergens-området hvert år. Båtene som kan rigges, har gjerne langsgående benker akter i tillegg til de vanlige toftene. Masta står i et hull i framtofta.

Oselvaren produseres fortsatt på håndverksmessig måte av Oselvarverkstaden i Os.

På 1900-tallet ble nokså lik båttype populær blant østlendinger. Den ble kalt "Strandebarmer" og ble produsert i store mengder i Strandebarm og solgt over til østlandet. Den var noe enklere og rimeligere enn oselvaren i utførelse, og med flere bordganger. Også hardangerbåtene er svært like oselvaren.

Litteratur: "Vestlandsbåtar", Ø. Færøyvik. 1987.

The "Oselvar" boats

The Oselvar boats are traditionally built in Hordaland in western Norway. They origin from Os just south of the city of Bergen, and were built from the 18th century. They were later also built in Hardanger and Lysefjorden.

These boats are typical boats well suited for use in the fjords. The strakes are built from pine planks, while the stems and keel are made from oak. The oselvar is characterized by a sleek hull and. They easy to row and are fast sailers. But they are not seaworthy enough to be used offshore.

The hull is characterized by only three strakes on each side. The strakes are wery wide and usually of thin pine planks, joined with overlapping scarfs. The Oselvar boat style is very similar to the færings found inside of the Gokstad ship. In many ways the Oselvar boats are direct descendants of the faerings of the vikings

These boats are often used in rowing competitions. A norwegian championship in oselvar sailing is also held annually in the area around Bergen.

The Oselvar is still built by craftsmen at Oselvarverkstaden, located close to the city of Bergen in western Norway.

Til toppen : Heim - home

Copyright 2005 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no